Home Przemysł Zaklasyfikowanie przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem

Zaklasyfikowanie przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem

15 lutego 2016

symfonia aktualizacja

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedno z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE).
W dyrektywie określono w sposób szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i procedury, które musi spełniać towar w zależności od środowiska w jakim będzie on używany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne pochodzące z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i posiadać wymagane prawem certyfikaty.
Głównym środowiskiem, w którym stosowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich występowania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być niezwłocznie wycofany z rynku. Służy to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym stanowisku pracy praktycznie do zera.
Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna „Barbara” Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.

You may also like

Leave a Comment