Zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcja mozgu i choroba somatyczna

Cyklotymia jest przekazywana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane i jako stan depresyjny, który jednak zawsze nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na określonym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Może być elementem wysyłającym do powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej poznanie jest dodatkowe zazwyczaj w głównej i trzeciej fazie bycia człowieka, skupia się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i utrzymuje do konkretnej destabilizacji w utrzymaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie to stricte leczenie farmakologiczne, podobne do sposobu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą były często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię określa się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką oddają się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i wywiady z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne rzeczy i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, kłopoty z kolekcją uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u osób, które pozostają na dwubiegunowość. Gra tym wpływ posiadają ponad takie elementy jak wysoki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak również dodatkowo stresujące sytuacje. Również bardzo istotny zysk posiadają także wychowanie i środowisko, w jakiej występują potencjalnie chorujące osoby.