Wypadki w przemysle spozywczym

W celach przemysłowych, zwłaszcza tych powiązanych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które mogą oddać się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a i środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż najpoważniejszy problem przebywa w cieniu odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy ściśle od polecania tym składnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem wykorzystuje się różne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Są toż techniki porównawcze z pozostałymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków również daje się na jakości, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie świadczy to pewnie, że można nie mieć pod uwagę zagrożeń o mniejszym stopniu konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno być pewnymi zawodowcami. Nie dokładnie pomijać tego elementu przy zakładaniu i rozwijaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje budynku w podobnych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej wielkości oraz form sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w projektu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to dopiero stronę z tego co powinien przebywać pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na skutek reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom i ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów poświęconych na punkty rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i myślenie o jego pewną jakość powinny stanowić same z ważniejszych elementów zarządzania każdego obiektu.