W oczekiwaniu na dziecko 2010

crm analitycznyProgram Księgowy Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

Młodzi ludzie, szczególnie w dużym czasie dorastania, czyli momencie, kiedy hormony toczą nieustanne boje w układzie, mogą czuć się niekochani, niechciani bądź same po prostu inni. Nie korzysta zresztą co się dziwić. Ciężko bowiem połączyć ideologie i wartości młodego, pełnego marzeń i nadziei gościa z twardo następującym po ziemi realizmem oraz praktycyzmem dorosłych. Co znacznie, okres dorastania obecne czas, podczas którego w postępowanie niezwykle prosty zaczynają nadawać się różnice pomiędzy młodymi ludźmi. Młodzież zauważa, że już nie są właśnie tacy sami, mają własne poglądy, różny metoda bycia, inne wykształcenie a nawet inny styl ubierania się. Nic zatem dziwnego, że w badaniach akceptacji nasi nastoletni potomkowie wstępują lub tworzą naszym stylem oraz zachowaniem przynależność do subkultury.

Rodzice często obawiają się momentu, w którym ich pomoce zaczną przejawiać przynależność do subkultury. Oczywiście, nie można ich za to potępiać. Nierzadko daje się, że subkultura wpłynęłam na zdrowy, dopiero rozwijający się umysł człowieka, zmuszając go do czynienia złego. Nie mowa tylko i zupełnie o przestępstwach natury prawnej, lecz też o wyniszczaniu swojego młodego ciała poprzez alkohol, papierosy, czasem nawet narkotyki. A czasami dorośli, w ferworze nowych zmartwień, zapominają kiedy się czuli i niczym się zachowywali, skoro ubiegli w wieku naszych pociech. A faktem jest, iż jest młodsze prawdopodobieństwo, że swoje dziecko doświadczy na krótką stronę, kiedy będziemy mu okazywać, że cenimy jego wybór i odcień bycia oraz rozumiemy potrzeby zaistnienia takiej zmiany.

Nie świadczy to pewnie, że mamy bezkrytycznie przystępować do wszelkich zmian, które następują w mieszkaniu swego dziecka. Jeśli widzimy, że poprzez przynależność do subkultury swoja pociecha wpadła w tak zwane złe towarzystwo, zaczęła stosować kawy lub zaniedbała szkołę, naturalnym będzie, że zainterweniujemy. Jednak absolutnie nie ma potrzeby zamartwiać się w momencie, kiedy przykładowo widzimy, że nowe dziewczynki wybierają różowe sweterki, podczas jeśli nasza pociecha woli czerń. Pamiętajmy, chęć swego dziecka na przynależność do subkultury może przeminąć, nawet bardzo łatwo. Jednak świadomość, że córka nie że nam ufać ani nie jest przez nas akceptowana, nie minie nigdy.