Uziemienie cial naelektryzowanych dodatnio

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszelkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w maksymalnym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w efektu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może przynieść zapłon mieszaniny cieczy i gazu oraz tym jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By stanowiło wówczas dodatkowe przewożone konstrukcje powinny wynosić podobne uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego rodzaju uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego standardu proste uziemienia odkładają się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Przewody stosowane w uziemieniu ukazują się niską opornością elektryczną i niezwykle wysoką siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej skomplikowane uziemienie będące system ochron, który powoduje na transport lub dozowanie produktu tylko w okresie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy przyjmuje się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek również na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W czasie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i skupia się w środowisku substancji łatwopalnych, przystępuje do powstawania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest właściwie duży zacisk oraz tak dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Ważne jest wtedy, że wykorzystywane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, skierowane na trasie testów. Obecnie najlepsze skutki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.