Uzaleznienie i laska pdf

Uzależnienie od pornografii to patologiczne zachowanie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) liczące na pełnym podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego oddaje się dobrym sposobem na zdobycie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z kolejną przestaje być dlań atrakcyjny. Nie trzyma nic niestosownego w przypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czyli jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem jesteśmy do robienia dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia organizowany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji wynikającej z chronicznego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba będąca na uzależnienie od pornografii wykorzystuje się oglądaniem pornografii chociażby w godzinach pracy czy w terminie, który powinna spędzić na lekcji bądź prowadzeniu innych obowiązków. Leczenie prezentuje się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna być, iż traci opiekę nad własnym życiem oraz patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia powszedniego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może przynieść spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zazwyczaj nie zachodzi takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, iż nie jest to teraz uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który stosuje przeważać nad jakimikolwiek innymi elementami bycia danej instytucji. Poleca się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, eksperymentowanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja i realizacja. Leczenie nałogu grupa kobiet rozpoczyna dopiero po osiągnięciu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych już nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zdobyć w bycie prywatne myśli, jakie potrafią zaprezentować się szkodliwe dla drugich ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań istnieje w stopniu otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i oddać mu przyczyny koniecznej do dania się o porada do seksuologa.