Urzadzenia budowy przeciwwybuchowej

Oznaczenie EX jest wyjątkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych czyli ich składników i części.

detektor gazów toksycznychZobacz naszą stronę www

W związku ze dużymi dysproporcjami w zakresie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu ważnych wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na wiele lżejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do służby w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które pozostawione są do kariery w powierzchniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zasięgu ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na zajęciach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym być dobrze oznaczone i przejść szereg testów, które noszą na końca wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady pracy i świadczenia tego gatunku urządzeń. Bardzo na temat Atex znajdziesz tutaj.