Technologia gastronomiczna wsip

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego zachowania jest dokumentem, którego podstawowym celem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w rozmiarze systemów ochronnych i urządzeń, które traktowane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a jeszcze sposoby wykazywania zgody z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną siłę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgód z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z poradą, jeżeli materiał jest tożsamy z zasadą to uważa się jego współpraca z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych wykorzystywanych w powierzchniach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach pochodzących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wskazaniami producent musi mieć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria i układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne powinny stanowić właśnie zaprojektowane, aby jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być projektowane ze znajomością wiedzy technicznej. I części oraz podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i razem z informacją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznaczenie CE. Materiały wykorzystywane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi oraz pogodą nie mogą trwać żadne reakcje, jakie mogłyby stworzyć potencjalny wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne nie mogą stworzyć uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultacie ich obowiązywania nie powstaną za duże gorączki oraz promieniowanie. Nie potrafią być zagrożeń elektrycznych i nie mogą zawierać sytuacji niebezpiecznych.