Tamy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które adresowane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych albo ich elementów i części.

http://linuxclub.pl strefy wybuchuWyznaczenie Stref Zagrożenia Wybuchem | Strefy Zagrożenia Wybuchem | GRUPA WOLFF

W układu ze licznymi różnicami w dziale bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo popularniejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do pracy w niniejszych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible:- Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r. w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które pozostawione są do funkcji w powierzchniach zagrożonych wybuchem,- Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r. regulującą minimalne wymagania w obszarze ochrony oraz bezpieczeństwa gości na znaczeniach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem.Każde dania EX, powinny być odpowiednio oznaczone i przejść szereg testów, jakie trzymają na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji oraz znaczenia tego standardu urządzeń.Więcej na fakt Atex znajdziesz tu.