Szkodliwosc pylu przemyslowego w miejscu pracy

Będąc właścicielem firmy oferującej usługi spawalnicze musisz zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo swoich pracowników. Możesz to zrobić na wiele sposób. Podstawowym jest oczywiście korzystanie ze sprawnych narzędzi pracy, które nie będą stwarzać niebezpieczeństwa, a w przypadku awarii takiego narzędzia należy je jak najszybciej wyłączyć z eksploatacji. Duże znacznie w tym przypadku ma okresowa kontrola stanu sprzętu, która może wykryć defekt we wczesnych fazach. Również szkolenia pracowników podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Warto zwrócić uwagę, ze pracownicy nie tylko powinni być szkoleni z zakresu BHP czy udzielania pierwszej pomocy, ale również powinni wiedzieć jak bezpiecznie posługiwać się narzędziami, które występują w miejscu pracy. Jednak wyżej wymienione metody to podstawowe czynności, jakie powinieneś wykonać. Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę? Podczas spawania elementów ze stali wytwarza się niebezpieczny dla dróg oddechowych pył. Pomimo tego, że pracownicy powinni korzystać ze specjalnych masek filtracyjnych, warto zainstalować industrial dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe. Ich zadaniem jest usunięcie pyłu spawalniczego z pomieszczenia. Urządzenia te cechują się duża efektywnością i znacznie ułatwiają wykonywanie obowiązków. Toksyczność pyłu tworzącego się podczas spawania zależna jest od kilku czynników. Głównym wpływ mają materiały, które są spawane. Warto pamiętać, że pył powstający w wyniku spawania niektórych materiałów jak np. niklu czy chromu jest rakotwórczy i powtarzające się wdychanie go może powodować wiele niebezpiecznych schorzeń. Kolejnym czynnikiem jest to w jakim pomieszczeniu wykonuje się tę prace. Czy ma ono wystarczająca powierzchnie oraz czy powietrze w nim jest odpowiednio filtrowane. Również narzędzia wykorzystywane w tym procesie mają wpływ na rodzaj wytwarzanego pyłu. Dlatego pamiętaj, że podstawowym twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim twoim pracownikom.