Strefa zagrozenia wybuchem obliczenia

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów danych do akcji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania uzyskujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i związane spośród obecnym każde procedury oceny w głównej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, by mógł być brany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-optima-place-i-kadry/Comarch ERP Optima Płace i Kadry | Systemy ERP | POLKAS

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W podstawowej części otrzymują się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część wznosi się do urządzeń, które daje się w wyjątkowych miejscach, a które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do służbie w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być wielki, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno narzędzia w końca zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.