Strefa zagrozenia wybuchem i

Do początku może trafić dopiero w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka mieszka z podstawy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także wielu różnych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_novitus_hd_e/

Bowiem w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także wynosiły wielką przeszkodę w współpracy towarów, wprowadzono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX?
Pod tą marką pokrywają się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, dany do wdrażania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi podstawami, mogą być organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być inne z normami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań.
Każde urządzenie dane do roboty w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A właśnie:
Producent poprzez położenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten spełnia surowe wymagania dyrektywy.
Przestrzenie, w jakich składa zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, jak a jego moce:
– strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G
– strefa palnych pyłów – literą D.
Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy:
– rodzina A to narzędzia przeznaczone do roli w kopalniach,
– grupa II to urządzenia dane do lektury na wielkości w tłach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów.
Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz sił na trafienia.
Na wynik jest uzależniona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może działać urządzenie.
Jakie są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX:
– zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych,
– ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z ewentualnych zagrożeń czy awarii,
– ograniczenie przestojów w sztuce,
– zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.