Strefa 1 zagrozenia wybuchem

Zagrożenie wybuchem w znaczeniu pracy bądź nowych miejscach dostępnych jest rzeczą, która nie że stanowić bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich mieszkaniach i nieprzyjmowanie się do niego potrafi istnieć przyczyną poważnej tragedii. Miejsca o właściwym narażeniu na możliwość eksplozji to różne zakłady i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego problem aby dotarło do nieszczęścia: przydatne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wielkich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W znaczeniach opisanych powyżej należy używać specjalne środki ostrożności. Szczególnie ważne są regularne przeglądy maszyn i leczenie wszelkich usterek na bieżąco. Jeżeli na dowód zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, nastąpi w nim możne iskrzenie, kilkunastokrotnie silniejsze niż przy zwykłej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo mocno napełnić nim umieszczenie na tyle, że dołączyło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać wymieszane z powietrzem w ścisłym stężeniu żebym mogło wejść do eksplozji, to dalej nie dokładnie tego przedmiotu bagatelizować.

Inna postać w bezpieczeństwie to używanie specjalnych opraw oświetleniowych, a też włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w kontakcie, na skutek zwiększonego poboru prądu przez lampę w początkowej fazie jej roli. Działa to również lamp żarowych kiedy i świetlówek. Taka iskra to całkiem dużo, żebym w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie ogranicza to ryzyko, ale ciągle najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.