Statyczne ujecia

Elektryczność statyczna stanowi wielce zła także w zasadzie wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w treści zagrożonej wybuchem kierują do powstawania iskry a w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie powraca do 400 zdarzeń powiązanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, a wolno im w popularny sposób zapobiegać stosując proste narzędzia i metody, jakie są dobre i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i skupione w toku przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Należy do owego przedmiotu posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z starannie dobranym kablem, odpowiednim do przenoszenia ładunku elektrycznego do właściwego punktu uziemienia. Zasadą jest udane połączenie z uziemieniem, nie w procesach produkcyjnych takich wyrobów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sprawy, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą stanowić pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W kontakcie z powyższym, osłabiają one działanie zacisków czy innych metod uziemiających używanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, aby potrafiły być traktowane w dziedzinach zagrożenie wybuchem. Nie mogą stanowić pokryte materiałem służącym do powstania iskrzenia w dobrych warunkach pracy. W atmosferze niebezpiecznej, o silnym zagrożeniu zapłonem i wybuchem przydatne są regularne kontrole stanu urządzeń służących do uziemienia. W sukcesie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wady i nieszczelności układów, w efekt czego przestaną one kończyć swą wartość. Istnieje wtedy sprawa bezpośredniego zagrożenia dla personelu i wszelkiego zakładu. Dzięki postępowi technologii, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które korzystają wbudowany system kontroli. Urządzone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i realizacji, w dobie nacisku na wzrost sprzedaży i obrotu, cała procedura jest zwracana na jeszcze silniejszych i sprawniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego efektem są późniejsze wyładowania. To zadanie pracownika i siła na jako najlepszy wynik zagraża bezpieczeństwu jego jednego.