Srodek gasniczy novec

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Gdy na swojej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie każde dane nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów wykorzystuje się różne środki gaśnicze.

 

Najciekawszym jest niewątpliwie woda. Chociaż nie w dowolnym przypadku można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że z ostatniego, że wolno ją wykorzystywać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, że nie można z niej mieć podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na proponowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych podejmujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę dostosowuje się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. A w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na terenie zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.