Sprzet laboratoryjny na uniwersytecie

Często odwiedzam swoją dziewczynę w pracy. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ma zajęcia ze studentami, pracuje też w laboratorium. Czasami opowiada mi o sprzęcie na którym pracuje – mimo, że nie jestem w stanie zrozumieć wszystkiego, w najmniejszym stopniu nie dziwię się temu, że wybrała właśnie taki kierunek swojej kariery zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny stanowi bardzo złożone i fascynujące zagadnienie. Napisanie kilku słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium może być dla osoby kompletnie nieznającej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko spróbuję się go podjąć.
Dzisiejsze laboratorium chemiczne na pewno nie wygląda tak jak na ilustracjach z książek, które pamiętam z pierwszych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie wydają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w ogóle nieobecne. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest – jakże by inaczej – komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do których na pierwszy rzut oka laik na pewno nie byłby w stanie określić do czego służą – samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw niestety nie udało mi się zapamiętać.
Oczywiście mikroskopy labolatoryjne nadal mają zastosowanie w nauce, więcej można ich jednak spotkać na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, gdy moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać wykorzystywany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że wygląda dużo bardziej efektownie niż chemiczny – gdybym miał stworzyć scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii jest też interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można obserwować zachowanie mrówek.