Rozwoj przemyslu samochodowego

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, siłę i siłę procesów w sferach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym znacznie powstaje ładunków, które muszą stać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry a tymże jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów zajmują się firmy, które zaczynają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który stosowany istnieje na dowód w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości łączą się spore liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy są zajęcie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub zużycia mogą stać odsunięte od siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy te wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy trend w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, bądź jeszcze o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, bo może iść do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, zaś w strefie zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.