Rozliczenia pracy kierowcow

Te koleje w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy sprzedające nasze usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania energii z użyciem kas fiskalnych.

program do obiegu dokumentów

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną rolę idą do głów fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktykę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do naszego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz skuteczne - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy dokonać przed przystąpieniem używania kasy, połączone są zarówno z ulgą, jaką można osiągnąć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, aczkolwiek nie daleko niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze mieć o jej doskonałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może dać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to też konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były wręczone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.