Pyly w atmosferze

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają największe prawdopodobieństwo dla zdrowia grających w takim środowisku osób.

Ze powodu na zysk na poziom zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym znaczeniem w gronie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie innej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jeden z najniższych odpylaczy o małych kosztach budowie. Zaletą tego rozwiązania jest ograniczona skuteczność odpylania, a przeważnie są dawane w zestawieniu z innymi odpylaczami. Bardzo istotną efektywnością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Dawane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projekcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na produkt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania wymagają być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje z gałęzi przemysłu i od pewnego zagrożenia.