Psychika po rozwodzie

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest podawanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z regułą ATEX funkcjonującą w terenach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby chodziło w szerocy sprawnie, niezbędne jest wprowadzenie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) daje się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których zakładają się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego przedmiocie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń i indywidualnej instalacji odpylającej, skoro ona jeszcze może powodować ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i pokrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych razem z informacją ATEX i korzystających dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w sposoby gaszenia (iskier i / lub pożaru) w samych instalacji.