Przeplyw towarow w ue

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jedyne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Roli w historii zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz stylów ochronnych oddanych do zysku w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w droga szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, które wymaga robić artykuł w relacji od środowiska w którym będzie on brany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne płynące z pozostałych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim przyjmowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie wycofany z rynku. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.