Program funkcjonalny zlobka

Program Enova ma dużo modułów, które potrafią być wygodne w jednostce czy w przedsiębiorstwie w moc elementach jego bycia. Moduł Kadry zaś Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Stanowi on dokładnie aktualizowany do dzisiaj funkcjonujących w Polsce przepisów. Przedstawia go łatwy i niedrogi w obsłudze interfejs graficzny, jest te w całości zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest natomiast odpowiedzialny za obsługę firmy w istocie ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań bieżących i starych. To przy jego uwadze realizowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pomaga on i ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala odbiorcom na rejestrację zdarzeń związanych ze materiałami trwałymi. Moduł widoczny jest zarówno za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest zachowanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są skojarzone z tymi zabiegami. Książkę z modułem można przystąpić w dowolnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury działa w ciągu wystawiania dokumentów sprzedaży i ustalania cenników i przechowywania informacji o klientach firmy. Aplikacja Handel zapewnia jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezmiernie ważnym składnikiem jest więcej CRM (Customer Relations Management). Widzi on dane o klientach, ale daje i obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i pisania innego typu sprawozdań. Urządzenie wtedy w olbrzymim stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe jest za zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji polskich oraz zewnętrznych. W popularnym stopniu ułatwia on funkcjonowanie przedsiębiorstwa na tym tle. Enova cennik jest stosowany indywidualnie do wszelkiej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wysokość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Istnieje jednocześnie możliwy kup w 3 wersjach: srebrna, dobra i platynowa.