Problemy strategii bezpieczenstwa

Zagrożenie wybuchem w miejscu pracy lub drugich pomieszczeniach widocznych jest kwestią, która nie potrafi żyć bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich mieszkaniach oraz nieprzyjmowanie się do niego pewno istnieć podstawą poważnej tragedii. Mieszkania o szczególnym narażeniu na drogę eksplozji to rozmaite biznesy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego potrzeba aby przybyło do nieszczęścia: przydatne są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W tłach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Niezmiernie ważne są regularne przeglądy maszyn i wynoszenie wszelkich skaz na bieżąco. Jeżeli na dowód zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, przedstawi w nim ogromne iskrzenie, kilkunastokrotnie wyższe niż przy zwykłej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby bardzo szybko napełnić nim umieszczenie na tyle, że dotarło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą stać połączone z powietrzem w konkretnym stężeniu by mogło wejść do eksplozji, to ciągle nie można tego punktu bagatelizować.

Inna rola w bezpieczeństwie to stosowanie specjalnych opraw oświetleniowych, a dodatkowo włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na produkt zwiększonego poboru prądu przez lampę w decydującej części jej produkcji. Wynika to także lamp żarowych jak i świetlówek. Taka iskra to całkowicie dużo, żebym w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie skraca to ryzyko, ale ciągle najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.