Pozar poznan

Wiedza z poziomu gaszenia pożaru jest kluczowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jakiś z najbardziej trudnych żywiołów, niemożliwych do poznania, szybko przenoszący się i usuwający wszystko co natrafi na prostej drodze. Każde wnętrze, w jakim towarzyszą ludzie, winno stanowić dobrze wyposażone w narzędzia przeciwpożarowe, jakie będą były skuteczną broń w rozgrywce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z prawymi przyrządami, które wnoszą do opanowywania ognia i zabezpieczania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie każdy rodzaj ognia, gasi się bowiem przy uwag tego jednego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i sprawi, że pożar również dużo weźmie na sile. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle skuteczne ukazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak posiada pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej przebywania na swobodnej przestrzeni, bo w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za toż niezwykle efektywne w mieszkaniach zamkniętych, o minimalnych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na leczeniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Ważna zasada działania pary gaśniczej liczy na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym niezwykle zdolna w niezgodzie z płomieniami okaże się para.