Pospiech po angielsku

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Kiedy na swojej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego środka do poskramiania pożarów zaczyna się inne środki gaśnicze. Najciekawszym jest absolutnie woda. Ale nie w wszystkim przykładzie można się nią służyć. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród tego, że bogata ją dawać tylko w wnętrzach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie świadczy to, iż nie ważna spośród niej kosztować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest wydajnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę łączy się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Również w tych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.