Podajnik slimakowy zawleczka

Przenośniki ślimakowe mają zastosowanie przede ludziom w polu, To urządzenie dostarcza do stosowania gotowej paszy z mieszalnika, przenoszenia własnej paszy ze śrutownika albo z gnojownika. Ma również zastosowanie do rozładunku i załadunku ziarna.
Maksymalny kąt pracy przenośników ślimakowych to 45 stopni. Przenośnik ślimakowy nazywany jest dodatkowo żmijką do zboża lub podajnikiem ślimakowym.
Przenośnik ślimakowy kieruje się do rozładunku przyczep rolniczych lub zasypywaniu silosów zbożowych. Leczy również przy przewożeniu ziarna. Przenośniki są używane też do pierwszego czyszczenia zboża. Urządzenie to daje zazwyczaj jako element drogi do pracy pasz oraz tendencji do przechowywania zboża. Przenośniki ślimakowe to narzędzia o długości od 4 do 12 mb, wydajności od 7 do 60 T/h, średnicy rur od fi 110 do fi 250, silniki o miary od 1,5 do 11 kW.
Przenośniki ślimakowe są bardzo prostymi konstrukcyjnie maszynami rolniczymi. Przy ich codziennej eksploatacji niezwykle zauważalne jest pytanie stanu łożysk oraz pasków klinowych. Te fakty są najbardziej awaryjne w daniu. Gra tym, należy pamiętać o kąt pracy przenośnika ślimakowego. Potrzebuje on osiągać maksymalnie 45 stopni.
Wyjątkiem z tej normy są przenośniki pionowe. Stanowią ostatnie urządzenia dane do lektury przy ścianach budynków, silosów także zagranicznych obiektów gospodarczych i gospodarskich.
Przenośniki ślimakowe posiadają znacznie zalet. Charakteryzują się dużą wydajnością, niewielkim zapotrzebowaniem na siłę, niską ceną oraz małymi kosztami eksploatacji, łatwością manewrowania także możliwością zmiany kąta pracy przenośnika.
Istnieją także przenośniki dopasowane do wymiany położenia. Dzięki tej wartości przenośnik można wprowadzać w drugich dziedzinach. Nie tylko w rolnictwie. Przenośniki umożliwiają i zmianę kąta nachylenia. Przenośnik ślimakowy można wzbogacić o kolejne elementy np. kosz zasypowy, innego typu rozdzielacze oraz segmenty przedłużające.