Planowanie zasobow przedsiebiorstwa

Oprogramowanie ERP – Enterprise Resource Planning – czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa jest systemem informatycznym, który w głównej mierze pozwala na złączenie wszelkich procesów, jakie zachodzą w określonym przedsiębiorstwie na różnych szczeblach.

wms program magazynowyProgram magazynowy Comarch. System WMS Polkas&Comarch

Oprogramowanie erp wspomaga zarządzanie zasobami firmy. System ten daje możliwość optymalizowania pracy na wielu płaszczyznach działania firmy. Do omawianych płaszczyzn zaliczyć można między innymi finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistykę czy też produkcja.
Oprogramowanie erp jest nowoczesnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw. Posiada modułową konstrukcję. Oprogramowanie to można wprowadzać nie tylko do przedsiębiorstw produkcyjnych, ale także do przedsiębiorstw handlowych, usługowych oraz o różnych profilach działalności.
Oprogramowanie Enterprise Resource Planning stanowi bardzo nowoczesny system informatyczny w zarządzaniu. Jest to bardzo efektywny sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Omawiany zespół narzędzi pozwala na planowanie zasobów dzięki współpracy różnych aplikacji. Przedmiotowe oprogramowanie jest pomocą zarówno w planowaniu współdziałania jednego przedsiębiorstwa z drugim, ale także mowa tutaj o współdziałaniu całej grupy spółek.
Oprogramowanie ERP stanowi klasę systemów informatycznych, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem w bardzo różnych obszarach biznesu. System ten składa się z niezależnych od siebie modułów, ale mogących ze sobą współpracować aplikacji. W niniejszym oprogramowaniu można wyróżnić takie moduły jak: magazynowanie, zarządzanie zapasami, projektowanie i rozwój produktów, śledzenie realizowanych dostaw, zarządzanie urządzeniami oraz obiektami przemysłowymi, planowanie oraz sterowanie produkcją, zaopatrzenie, marketing oraz sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientem, projektowanie oraz rozwój procesów, finanse oraz księgowość, zarządzanie jakością czy też zarządzanie zasobami ludzkimi.
Mówiąc o modułach oprogramowania ERP należy wspomnieć, że w skład tego oprogramowania mogą wchodzić również inne segmenty.