Pdr systems engineering

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) stanowi doskonałe zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Trudno się więc dziwić, że jest jeszcze powszechniej stosowany, także przez firmy, kiedy również osoby prywatne.

Najprościej rzecz biorąc, działanie systemu odnosi się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje znaleziony w okolicach zamkniętych lub mało zamkniętych. Zatem jego nadrzędnym projektem jest ograniczenie do powstania za wielkiego ciśnienia w okresie wybuchu. Dzięki temu ważna ominąć szkody w budowach i mało w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu przeznaczony jest szczególnie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu daje się z czterech podstawowych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z czynnikiem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Pierwszy z wyżej wymienionych elementów odpowiada przede każdym za identyfikację źródeł zapłonu w charakterze aktywizacji całego systemu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu przenoszącego się w kanałach. Centrale latające to moment sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system i dostarcza impulsu zmagazynowanej zdolności do aktywacji butli. Same i butle HDR płacą za pomoc przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w których otrzymują się pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny wybuchowe.
W jaki rób to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie istnieje zatem specjalnie skomplikowane. Wszystko ogranicza się do pomiarów, analizy oraz odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe płacą za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich zużywa się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w której pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał prowadzony jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich doprowadzona wydobywa się przez dysze, co w końcowym rozrachunku kieruje do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu oczywiście można zaliczyć bliski czas reakcji, dużą niezawodność, funkcjonalną i intensywną wymianę elementów i dodatkowo dobrą jego budowę oraz transport.