Paragony fiskalne i ich przechowywanie

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w której wykorzystują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo wielu wymogów. Jednym z nich jest obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez określony w odpowiednim rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.


Do 31 grudnia 2012 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny trzeba było przechowywać przez okres dwóch lat. Począwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na okres lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Natomiast muszą pamiętać również o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na to, że okres pięcioletni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku.
Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede wszystkim ze względu na to, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat.
Istnieje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak długi okres jest potrzebne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma znaczenie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej ilość wartość oraz stawki podatkowe.
Na uwagę jednak zasługuje fakt, że mimo iż ustawodawca wskazał określony okres do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi to nie wskazał formy w jakiej powinny być one przechowywane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w formie papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem mają możliwość archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy również pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden sposób nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl