Para wodna jako nosnik ciepla

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest mały ciężar ważny a w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Poleca się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno stanowić kierowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w odpowiedź z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej efektywne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana jedynie w współczesnych pomieszczeniach, co do których posiada się pewność, że nie używają w nich ludzie. Z rady na ważne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić uciążliwa dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.