Ograniczenie ryzyka wybuchu lub zaplonu

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w ogromnym stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w wyniku przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może spowodować zapłon mieszaniny cieczy i gazu a tym samym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Aby było to możliwe przewożone konstrukcje powinny mieć odpowiednie uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego typu proste uziemienia składają się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Przewody stosowane w uziemieniu charakteryzują się niską opornością elektryczną oraz niezwykle wysoką odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej skomplikowane uziemienie posiadające system kontroli, który pozwala na transport lub dozowanie produktu tylko w momencie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte.
Zastanawiasz się z pewnością kiedy stosuje się tego typu uziemienia? Najczęściej używa się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek oraz na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W momencie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i gromadzi się w otoczeniu substancji łatwopalnych, dochodzi do powstania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest naprawdę mocny zacisk oraz dobrze dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia.
Istotne jest to, że stosowane w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo restrykcyjne wytyczne, wyznaczone na drodze testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.