Odpylanie gazow przemyslowych

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, wykorzystujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w tokach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o dużo niskich rozmiarach są zagrożenie dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (część spośród nich ma działanie toksyczne), dlatego te skuteczne sposoby odpylania są istotny element w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak również przeciwdziałać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym wchodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w plan oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną czynnością w organizmach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w sukcesie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Dodatkowym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wykonują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.