Odpylacz cyklonowy allegro

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) panuje w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla zwykłych oraz dużych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przewożone do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są wysokie w toku normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w terminie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, trafia do rozprężenia, co pozwala, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich elementów wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega wykorzystywaniu się wentylatora po zakończeniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest pomyślne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego produkcji (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).