Obowiazek posiadania kasy fiskalnej od 1 stycznia 2015 r

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a ponadto do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, jakie powinny znajdować się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są i w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w sprawę § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w biznesie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w pozostałej walucie w pamięci fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać zrealizowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są używane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została zaprezentowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż opłata za zakupione artykuły uważa być brana w euro, w czasie jak wartość spraw będzie przedstawiona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.