Najem a kasa fiskalna 2015

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które ściągają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, natomiast nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wytwarzana, robiona i przechowywana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgody Europejskiej, i stosowanego w środowisku podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wprowadzenia w mieszkanie dyrektywy ATEX wszystkie tego typu urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX plus być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób chodzących w towarzystwu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest dawana do sprzętów mających inne źródło zapłonu, bo w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu normalni można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w zakładach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy a jednostek odpowiedzialnych.