Monitoring przeciwpozarowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym jednym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w okolic aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczbę to staje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do grona wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi być zwracana w cichych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Przyznaje się kilka różnych rodzajów urządzeń, które mogą być konsumowane w zakresie bezpłomieniowego odpowietrzania. Istnieją więc w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uznaje zbyt zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta aparatów przed skutkami wybuchu, która jest w podróży odciążenia wybuchu. Widzi on zastosowanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie prawdopodobnie istnieć z powodzeniem zastosowane zarówno w takich insolacjach, w jakich występuje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w terenie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Może istnieć użyty w branży sanitarnej dodatkowo w toku sterylizacji. Danie może stanowić czyszczone metodą SIP/CIP