Modul program warga emas

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów siedzących w oparciu o tą samą podstawę danych. W zależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program pracuje w gronu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) i w kategorii on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla słabych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z różnymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na:
– ewidencjonowanie pracowników,
– rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,
– kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,
tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy,
– rozliczanie umów,
– rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu urodzenia dziecka,
– podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego,
– rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami,
– naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,
– generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów,
– sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
– archiwizację formularzy kadrowych,
– rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.
Moduł kadry i płace posiada dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go zintegrować z sposobem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do organizmu Optima da na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co zezwala na budowanie rozliczeń z ZUSem.