Modul program java

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów zarabiających w oparciu o tą tąż podstawę danych. W współzależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program postępuje w gronu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w możliwości on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla słabych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z różnymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry zaś płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go połączyć z systemem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do organizmu Optima pozwoli na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co kupi na budowanie rozliczeń z ZUSem.