Mikroskopy stereoskopowe olympus

novitus mała plus eNovitus MAŁA PLUS E - kasa fiskalna Polkas Kraków

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację budynków w świetle przechodzącym i odbitym, dzięki wykorzystaniu oddzielnych okularów dla obojga oczu, co idzie na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki dużemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują zastosowanie w takich dziedzinach wiedzy jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo zaś w przemyśle. Mikroskopy stereoskopowe służą głównie jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i sprzedają relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują użycie w własnych celach, działaj nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania technologiczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, i są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa podstawowe obiektywy a sposób Abbego, w którym zastosowano jeden ważny obiektyw.

Gdy teraz zostało powiedziane wcześniej, obraz widziany przez mikroskopy stereoskopowe jest wielki i dopiero spośród tego sensu omawiane urządzenie idealnie dodaje się do podążania w preparacie mikroskopowym dynamicznie rzucających się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń świadczony przez mikroskopy stereoskopowy zawiera się zwykle w granicach od trzykrotnego do ponad dwu stokrotnego, a ze względu na niedużą odległość fizyczną obiektywów od badanej próbki oraz niewystarczającą ilość światła odbitego docierającego do obiektywów, niemożliwe jest wykonanie większych powiększeń.