Mbs9 mikroskop

Nazwa mikroskopu powstała poprzez połączenie słów z języka starogreckiego o miejscu  „mały” i „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop służy do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Narzędzie toż jest szeroko dawane w medycynie, nauce, a i przemyśle a w moc różnych częściach. Na przestrzeni dziejów wymyślono inne rodzaje mikroskopów.

Ważnym spośród nich było narzędzie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły ogromnej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do uzyskania było zupełnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przydałby się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia pracy na znaczną skalę. Jako pierwszy człowiek pod mikroskopem obserwował różne typy komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny przełom w badaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie nowych sprawie na problem świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Znaleziono wiele środków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przyczyniło się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie nowych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano także po raz pierwszy chromosomy i pokazano, iż są one nośnikami genów. Od tego terminu zaczęła toczyć się nowa rzecz wiedzy: genetyka. Odkrycie i praktyka genów umożliwia w nowym świecie walkę z chorobami genetycznymi. Nie pozostawiajmy i o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa była się identyfikacja przestępców, a ponadto określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się i przemysłowi: dzięki niemu kalkuluje się nowe stopy metali, jakie są materiałem stosowanym w wielu dziedzinach gospodarki i wiedze. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W obecnym kolejnym rodzaju urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze budów komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był rozwój w nauce nauki, przemysłu i medycyny.