Korzysci plynace z oprogramowania handlowego

Placówki handlowe, którym zależy na Klientach, muszą wprowadzać godziny otwarcia różniące się od standardowych godzin pracy. Centra handlowe otwarte są od bardzo wczesnych godzin porannych do późnego wieczora.

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy personelu daje duże oszczędności, chociaż wymaga bardzo szczegółowego planowania czasu każdego z pracowników. Za naruszenie złożonych przepisów regulujących równoważny czas pracy grożą wysokie kary finansowe. Rozwiązania, które wprowadza oprogramowanie dla handlu pozwala precyzyjnie ustalać czas pracy personelu, z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa pracy, ułatwiają również rozliczanie przepracowanych godzin, przez co działają dyscyplinująco na pracowników. Oprogramowanie takie pozwala na poprawę zatrudnienia, ponieważ w procesie planowania pracy uwzględnia się wymagania odnośnie do minimalnej i maksymalnej obsady stanowisk. Jednocześnie oprogramowanie handlowe wspiera komunikacje i wymianę wszelkiego rodzaju dokumentów pomiędzy pracownikami i kierownictwem placówki, ułatwia procedury udzielania urlopów, rozliczania nieobecności, delegacji, czy zaliczek.
Wykorzystując oprogramowanie wpierające handel zarówno niewielkie, jak i duże sieci handlowe są w stanie efektywniej przeprowadzić negocjacje cen zakupów, celniej ocenić poziom pracy na poszczególnych stanowiskach, eliminować nierzetelnych kontrahentów, zarządzać w szybki sposób magazynami i zaopatrzeniem, planować, wdrażać i realizować akcje marketingowe.
Oprogramowanie dla handlu umożliwia także przeprowadzenie masowych ankiet, przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków, czy zapytań dotyczących sprzedawanych produktów, czy posiadanego asortymentu. Dzięki temu za pośrednictwem programów centra handlowe mogą śledzić kluczowe wskaźniki, wykryć przyrost lub spadek lojalności potencjalnych nabywców, podejmować działania promocyjne. Programy takie, tworzą możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw handlowych, jak również ułatwiają kontakt klientów z producentami.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl