Konczysz dzialalnosc co zrobic z kasa fiskalna

W przypadku gdy chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zająć się nie tylko sprawami związanymi głównie z działalnością, ale również kasą fiskalną. Nie można ot tak o niej zapomnieć, mimo że traktujemy ją jak szpiega, który sprawdza nasz obrót gotówką i która dostarczy wszystkim informacji Urzędowi Skarbowemu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Kasa fiskalna a zakończenie działalności? To pytanie zadaje sobie pewnie wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest przewidziany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały cykl życia kasy fiskalnej, nawet od momentu jej powstania u producenta. Regulują też proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A więc w myśl rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i fiskalny okresowy, w terminie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy też złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z ewidencji. Na sam koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy. Należy dokonać tego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie nakłada na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej.

Jak pewnie się domyślasz, raporty mają na celu porównanie tego, co zostało odczytane z kasy z tym, co podawałeś w deklaracjach miesięcznych lub kwartalnych. Aby uniknąć niezbyt miłej sytuacji dobrym pomysłem będzie wydrukowanie raportu za okres sprzedaży, który porównasz ze swoimi deklaracjami VAT. Będziesz miał szansę nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd.

Warto też dodać, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej podajemy informację, czy jako podatnik korzystaliśmy z ulgi na kasę fiskalną. Musimy też wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kasa była używana krócej niż 3 lata, musimy wtedy dokonać zwrotu ulgi, z jakiej skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej.

Jak widzisz, zakończenie działalności i kasy fiskalnej to duże przedsięwzięcie, którego będziesz musiał się podjąć. Jeśli zakończenie działalności, a tym samym zlikwidowanie kasy fiskalnej, nastąpiło w czasie krótszym niż 3 lata – będziemy musieli oddać ulgę, którą dostaliśmy na kasę fiskalną.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl