Kodeks pracy 94 3

W zasadę przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania wygodnych i higienicznych warunków pracy, oraz wszelkie dania i maszyny muszą posiadać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności produktów to mechanizm systematycznego badania stanu w jakim określony produkt spełnia specjalne wymagania (chodzi tutaj więcej o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest niewiele aspektów. Chyba jej podejmować projektant na okresie projektowania lub producent na poziomie realizacji. Certyfikację może przeprowadzić odbiorca produktów lub jednostka wolna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w historii maszyn. Do czasu prawnego w Polsce wprowadzono ją zdecydowaniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w kwestii minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które zaszło w działanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr Oraz do dyspozycje 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i pomocy zdrowia dotyczące projektowania i przygotowania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie trudne a kolejne. Certyfikacja organizacji i akcesoriów, które ukazują się wysokim stopniem ryzyka powiązanego z ich obsługą i korzystanie wykonywa się obecnie na momencie projektowania. Inne dania oraz instytucje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie narzędzia oraz organizacje, jakie potrafią działać w wolny sposób zagrożenie dla mieszkania czy zdrowia człowieka a mienia również miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.