Kilka slow o pompach tlokowych

O tym, do czego służy pompa tłokowa nie trzeba chyba nikomu przypominać, jednak – dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to urządzenia wykorzystywane do przetłaczania produktów płynnych i półpłynnych. Charakteryzują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najdelikatniejsze produkty nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych opiera się na działaniu pompy tłokowej wyporowej. W pierwszym cyklu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku poruszającego się w cylindrze a następnie jest on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki sposób, aby pompa miała możliwość zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można wymienić różne rodzaje napędów stosowanych w pompach tłokowych, jak na przykład napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu możliwych jest wiele różnych zastosowań tych pomp, w różnych gałęziach przemysłu.

Jak już wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Korzystając z pomp tłokowych, można z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak również gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto nadają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To sprawia, że jest to typ pomp najczęściej wykorzystywanych w technice.

Wśród licznych zalet, jakie mają tego typu pompy należy z pewnością wymienić lepsze wykorzystanie energii poprzez dużą możliwość zmian obciążeń. Do tego atutem takiego rozwiązania będzie stała wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, jaka może być tłoczona przy użyciu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

Jednak nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest stosunkowo niewielka wydajność połączona z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi. Mimo to wielu przedsiębiorców decyduje się na ten tym pomp ze względu na fakt, iż ich zalety przeważają nad wadami.