Kasa fiskalna obsluga

Popełnianie braków to dobra rzecz. Nauką o tym też ustawodawcy, którzy pozwolili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a też deklaracji, bez potrzebie ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka trwa też w sukcesu rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak ma więc wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Przy transakcji na sytuacja osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych potrzebne jest ewidencjonowanie każdej spraw na kwocie finansowej i budowanie do niej paragonu. Przychody zawiera się w KPiR na zasadzie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od towarów i usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów albo usług. Daje się również, że rolki do kasy fiskalnej na jakich drukowane są paragony przytną się w kieszeni pierwszej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W sukcesu rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo dotkliwe i bolesne istnieje wtedy, że transakcji zapisanej na kasie finansowej nie da się wycofać ani poprawić przy użyciu funkcji wygodnych w ostatnim urządzeniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było jednoznaczne, w jaki rób należy postąpić w przypadku wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W pracy opracowano pewne mechanizmy, których używanie popierały urzędy, ale działania też pamiętały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w zdecydowaniu dotyczącym kas fiskalnych odnalazłyśmy się zapisy, które oznaczają tę rzecz. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje – ewidencję zwrotów i reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one oczekiwać, opisują i dane, jakie pragną się w nich odkryć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży wziętej w myśli kasy, a inna z nich będzie wprowadzana w przypadku ww. błędów. W końca anulowania paragonu niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis uwagi i możliwości pomyłki wraz z oryginałem paragonu.