Kasa fiskalna elzab mini youtube

Przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą, w której zajmują kasy rejestrujące muszą wykonywać bardzo wielu wymogów. Jednym z nich stanowi cel posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez znany w znaczącym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na zasadzie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny trzeba było maskować przez okres dwóch lat. Zacząwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na etap lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach fiskalnych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Natomiast muszą dbać również o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przestrzegać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że czas pięcioletni miany istnieje od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede wszystkim ze powodu na to, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Żyje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak długi etap jest pozytywne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas ma oznaczanie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej wielkość cena oraz stawki podatkowe. Na pomoc jednak zasługuje fakt, że mimo że ustawodawca wskazał określony poziom do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi wtedy nie wskazał sytuacje w której powinny stanowić one noszone. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w strukturze papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem są skłonność archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy i mieć, że nawet fakt likwidacji działalności finansowej w żaden pomoc nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.