Kanaly wentylacyjne marley

W miejscach o wysokim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, istnieje duże prawdopodobieństwo wybuchu. Dlatego w dowolnym przedsiębiorstwie przemysłowym chciane są instalacje dobre z informacją atex (atex installation), jakie zajmują zbyt zadanie zwolnić z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak najbardziej być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi swoje w formy ramion samonośnych, ssaw i okapów zlokalizowanych w środowiskach zagrożonych. Należy dbać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które spędzą z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę również nie dopuszczać do kładzenia się w mieszkaniu ogromnej dawek zanieczyszczeń. Instalacja odpylania powinna stanowić uziemiona, nie montować w sobie ładunków elektrostatycznych co może doprowadzić iskrzenie a po wybuch. Kanały odciągowe tworzą być spowodowane ze pewni o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny sugerować się erozji. Zastosowane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, mają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Doskonałym tonem jest budowanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, obecnie na wstępie taki system przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to powinno być dobre i dokładne z dyrektywą atex. Dodaje się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy ważne oraz style samoczyszczące zbyt wysokie natężenie miału w budów. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami dużego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie wartości dodatkowo są dobre z określonymi dyrektywami, powinno tam żyć jak niewiele pracowników i toż zaledwie osoby, które w takich miejscach pracują. Przestrzeganie wszystkich myśli i części jest sytuacją najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty i dania objęte dyrektywą atex planują własne indywidualne oznaczenia i atesty znajdujące się w środowisku pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: wykonujące w górnictwie, tworzące w drugich pomieszczeniach. Ta szczególnie ważna informacja chroni wszystkie przedsiębiorstwa.