Jak przeciwdzialac wybuchom w zakladach pracy

W miejscach gdzie na hali produkcyjnej następuje duże zapylenie i zanieczyszczenie materiałami takimi jak opiłki drewna, spaliny, farby proszkowe istnieje duże prawdopodobieństwo wybuchu. Przeciwdziałanie takiej sytuacji to odpowiednia filtracja, oczyszczanie, stosowanie urządzeń zgodnych z dyrektywą atex. Również wszelkie działania poprzez sprawny system przeciwwybuchowy.


Istnieje coś takiego jak Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego. Każda fabryka jest przypadkiem indywidualnym toteż ten system ma na względzie inność i indywidualność każdego klienta. W pierwszej kolejności ważna jest identyfikacja i określenie stanu zagrożenia wybuchem. Następnie eliminuje się ilość ewentualnych źródeł zapłonów i ogranicza się atmosfery wybuchowe. W przypadku powstałego już wybuchu ogranicza się jego rozprzestrzenianie i tłumi się jego efekt. Skuteczność tych działań zależy od poznania danego zakładu, jego planu, produkcji, możliwości. Zanim opracuje się całościowy system przeciwwybuchowy (explosion proof systems), specjalistyczna firma wraz ze strażą pożarną wykona na terenie zakładu następujące czynności:
– dokona audytu istniejących instalacji,
– dokona identyfikacji miejsc, dla których należy podjąć działania w pierwszej kolejności,
– opracuje koncepcję działań przeciwwybuchowych dla danego zakładu,
– wdroży, zaakceptowaną wcześniej, koncepcję,
– wykona ocenę ryzyka wybuchowego po wykonaniu opisanych już czynności,
– przeszkoli kadrę kierowniczą w materii szkoleń atex.
Wprowadzony taki system zabezpieczeń przeciwwybuchowych to kolejne zabezpieczenie przed ewentualnymi wybuchami w fabrykach i miejscach zagrożonych wybuchem. Działania takie mają na celu bezpieczeństwo pracowników i osób znajdujących się na halach o dużym zanieczyszczeniu. Dzisiaj dbałość o takie miejsca jest niezwykle duża, bardzo duże są też możliwości przeciwdziałania wszelkim sytuacjom niebezpiecznym. Pracować w takich miejscach trzeba, nikt nie poradzi nic na to, że w wyniku, na przykład, obróbki drewna w powietrzu pozostaje wiele szkodliwych substancji, ale są możliwości, dzięki którym powietrze można oczyścić i przeciwdziałać wybuchom.