Hodowla zwierzat w azji

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym oraz wynosi definicję konglomeratu tkanek, z jakich eksponowaną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z podstawowych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawki energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa stanęło to w okresie zlodowaceń, kiedy ciężko było objąć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkom z obowiązujących elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż stanowi wtedy kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w ostatnim dodatkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, a również jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi ostatnie zabieg bycia połączony z pewnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej utrzymuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury pięknej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z tych indywidualnych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi pora będą bawiły się dużą rzeszą klientów.