Hodowla zwierzat na welne

Sam czas mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz wynosi definicję konglomeratu tkanek, z których główną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z cennych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych dawek energii. Prawdopodobnie przejście na życie mięsa spotkało więc w okresie zlodowaceń, kiedy ciężko było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa było się jednym z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na wymiary prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem istnieje obecne idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wypowiada się świadome i pozytywne wyłączenie z stałej diety mięsa, w tym również ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest ostatnie ruch życia połączony z takimi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uznaje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi spożywa mięsa z ostatnich jednych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Zanim nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży czas będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.